ხუნდების პირველი მტერი

ხუნდების პირველი მტერი

ხშირია შემთხვევები, როდესაც მიუხედავად ხარისხიანი სამუხრუჭე ხუნდების დაყენებისა, ხმაური მალევე იჩენს თავს. ამის ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, მაგრამ დღეს განვიხილავთ ყველაზე პრობლემურს - დახაზულ სამუხრუჭე დიკსებს (“აპორნებს”).

სამუხრუჭე დისკის ზედაპირის გავლენა ხუნდების ხმაურზე

იდეალურ შემთხვევაში სამუხრუჭე დისკის ზედაპირი მინასავით გლუვი უნდა იყოს. სამწუხაროდ დისკების უმეტესობა მეტ-ნაკლებად დახაზულია.

დახაზული სამუხრუჭე დისკი

ეს ტალღისებრი „ხაზები“ (დისკის ამოზნექილი და ჩაზნექილი ნაწილები) ხელს უშლის ხუნდს იმაში, რომ დისკის სრულ ზედაპირს მოეჭიდოს. ეს საგრძნობლად ამცირებს ახალი ხუნდის ეფექტურობას. გარდა ამისა, სამუხრუჭე დისკის საკონტაქტო წერტილები (ამოზნექილი ნაწილები) თერმულ დატვირთვას ვერ უძლებენ, რაც მათ გამაგრებას იწვევს. საბოლოოდ ეს ნაწილები ტყდება და სამუხრუჭე ხუნდში იჭედება. შედეგად ვიღებთ, რომ ხუნდში ჩაჭედილი ნაწილაკები სამუხრუჭე დისკს უფრო მეტად ცვეთს და უფრო ღრმა „ხაზებს“ უჩენს. რა თქმა უნდა ამას ახლავს ხუნდის მომეტებული ცვეთა, ვიბრაცია და შესაბამისად ხმაურიც (კივილი, წრიპინი და ა.შ).

აქედან გამომდინარე სასურველია ახალი ხუნდების დაყენებამდე დისკი მოახვეწიოთ (მოაშლიფოვკებიოთ). მაგრამ სამწუხაროდ მოხვეწის წესებს საქართველოში უმეტესად არ იცავენ, რაც დამატებით პრობლემებს იწვევს. ამაზე შემდეგ სტატიაში გვექნება საუბარი.

სამუხრუჭე ხუნდების კატალოგი

სამუხრუჭე ხუნდების კატალოგი

ხუნდების "მოჯენა", დავიწყებული აუცილებლობა

ხუნდების "მოჯენა", დავიწყებული აუცილებლობა

gtx brakes logo

GTX BRAKES

ჩვენ შესახებ

ჩვენი კომპანია მრავალი წელია ახორციელებს საავტომობილო დისკური სამუხრუჭე ხუნდების იმპორტს და რეალიზაციას.

კონტაქტი

დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე: +995 599 40 33 63
ან მოგვწერეთ: contact@gtx.ge